2015

As actividades principais previstas para o exercicio 2015 son as seguintes: o ensino e acreditación de nivel de idiomas a través do Centro de Linguas; a xestión de prácticas académicas externas extracurriculares e do programa de bolsas Santander-CRUE-CEPYME;  e a xestión da comunicación, difusión de actividades e promoción internacional.

Aquí podedes consultar o Plan de Actuación da FUVI para 2015 (pdf).

Plan Actuación

Contas Anuais

Convenios e contratos

Memorias de actividades