Cales son os dereitos e obrigas dos/as bolseiros/as?

Debes estar matriculado/a na UVigo, sexa como alumna/o de Grao, Licenciatura ou Máster con máis do 50% dos créditos superados e sen que se interrompa o horario lectivo.
Terás a obriga de poñerte en contacto co teu titor académico, sendo esta a persoa encargada de valorar, supervisar o plan formativo e facer o seguimento das túas prácticas.