Destacados

DUVI

Neste xornal electrónico podes atopar a información diaria sobre a Universidade de Vigo.

Estatutos da FUVI

Estes son os Estatutos da Fundación Universidade de Vigo polos que se rexe a composición do Padroado:

1. Os Patronos poden  ser de dúas clases: Natos e Honoríficos.

a) Patróns ou patroas natos:

1- Reitor ou reitora da Universidade de Vigo

2- Catro membros do equipo reitoral, designados polo reitor/a

3- Secretario ou secretaria xeral da Universidade de Vigo

4- Xerente ou xerenta da Universidade de Vigo

5- Presidente ou presidenta do Consello Social

[…]

3. O reitor ou reitora desempeñará a presidencia do padroado e da Fuvi; o presidente/a do Consello Social, a vicepresidencia do padroado; e o secretario/a xeral da Universidade de Vigo será o secretario/a do padroado.

Centro de Linguas

Mellora a túa empregabilidade perfeccionando e aprendendo novas linguas. Matricúlate xa no CdL!