Padroado

Composición do Padroado da Fundación Universidade de Vigo

Presidente:

D. Manuel Joaquín Reigosa Roger

Reitor da Universidade de Vigo

Vicepresidente:

Ernesto Pedrosa Silva

Presidente do Consello Social da Universidade de Vigo

Secretaria:  

Dna. María José Bravo Bosch

Secretaria Xeral da Universidade de Vigo

Vogais:

Dna. Yolanda Lesmes Romero

Xerenta da Universidade de Vigo

D. José Luis Míguez Tabarés

Vicerreitor de Planificación e Sostenibilidade

Dna. Mónica Valderrama Santomé

Vicerreitora de Comunicación e Relacións Institucionais 

Dna. Natalia Caparrini Marín

Vicerreitora de de Estudantado e Empregabilidade 

Dna. Maribel del Pozo Triviño

Vicerreitora de Internacionalización


Consulta aquí a información sobre remuneracións dos órganos de goberno.