Padroado

Composición do Padroado da Fundación Universidade de Vigo

Presidente:

D. Manuel Joaquín Reigosa Roger

Reitor da Universidade de Vigo

Vicepresidente:

Ernesto Pedrosa Silva

Presidente do Consello Social da Universidade de Vigo

Secretario:  

D. Miguel Angel Michinel Álvarez

Secretario Xeral da Universidade de Vigo

Vogais:

Dna. Yolanda Lesmes Romero

Xerenta da Universidade de Vigo

D. José Luis Míguez Tabarés

Vicerreitor de Planificación e Sostenibilidade

D. José María Martín Moreno

Vicerreitor de Relacións coa Empresa

Dna. Natalia Caparrini Marín

Vicerreitora de de Estudantado e Empregabilidade 

Dna. Maribel del Pozo Triviño

Vicerreitora de Internacionalización


Consulta aquí a información sobre remuneracións dos órganos de goberno.