Formación para o emprendemento

A FUVI realiza distintas accións de formación para o emprendemento, ademais de asesorar a emprendedores de forma personalizada e difundir o espírito emprendedor no colectivo universitario.

Obradoiros e charlas

Aquí colgaremos as próximas citas.

Formación online

Aquí podes atopar formación online facilitada polo portal Web-TV da Universidade de Vigo: tv.uvigo.es.

Materiais de emprendemento

Modelos de plan de empresa, plan de marketing, aspectos legais, trámites para a creación de empresas etc. Descárgaos!