Talleres de emprendemento

A Fundación Universidade de Vigo imparte formación para o emprego a través de talleres e seminarios que se fan con regularidade ao longo do ano.