Organismos de apoio ao emprendemento

Xunta de Galicia

Autónomos: Darse de alta coma autónomo en Galicia procesos e modelos.  

SEPE 

MINISTERIO DE TRABALLO

Trámites de inicio de actividade.     

IGAPE 

Autónomos e emprendemento. 

GAIN (Axencia Galega de Innovación): 

XES GALICIA 

Financiamento de novas iniciativas empresariais:  Fondos para proxectos innovadores. 

GAIATECH 

Apoio á transformación digital de Galicia: https://gaiastech.xunta.gal/gl 

REDE EUSUMO 

Emprendemento cooperativo: Manuais e folletos. 

EMPRENDEMENTO FEMININO

  • Xunta de Galicia: Igualdade no emprendemento.
  • Ministerio de traballo: Observatorio de igualdade e emprego: Documentación.