Persoal

Equipo de traballo da Fundación

Dirección

Administración / Técnicas de emprego e emprendemento 
Yolanda Míguez Castro
Elisa Vila Cea
Ángeles Manzanares Dacosta
Sandra Morales Lloves

Comunicación
Rosa Tedín Mouzo
Eduardo Muñiz Rodríguez

Imaxe

Tania Sueiro Graña

Administración do Centro de Linguas

Minia Rodríguez Bernárdez
Nieves Uriz García
Xefatura de estudos
Mercedes Álvarez Piñeiro

Profesorado do Centro de Linguas (*)

Regulamento de xestión de  listas de agarda pra a cobertura temporal de prazas vacantes de persoal laboral da Fundación Universidade de Vigo.  [Ver regulamento lista de agarda]

Lista de agarda actualizada do profesorado do Centro de Linguas

(Listaxe de profesorado do CdL)


OFERTAS DE EMPREGO E OUTRAS CONVOCATORIAS DA FUVI

Últimas convocatorias:

[Xa resolta]  IMAXE-2023. Convocatoria de 1 bolsa de colaboración para o apoio en labores de comunicación na área de imaxe.
Consulte a documentación no seguinte ligazón

[Xa resolta] DIR-2023. Proceso selectivo do posto de director/a xeral mediante relación laboral de carácter especial de alta dirección. 30-05-2023. Consulte a documentación no seguinte ligazón

[Xa resolta ] PROF-ESP-2023 Convocatoria dun proceso de selectivo para a constitución dunha lista de agarda de persoal docente de español como lingua estranxeira (ELE). Consulte a documentación no seguinte ligazón

[Xa resolta] Aux-Adm-2023 Proceso selectivo para a contratación temporal por circunstancias da produción dun/dunha auxiliar administrativo/a de oficina. Consulte a documentación no seguinte ligazón

[Xa resolta]  IMAXE-2022. Convocatoria de 1 bolsa de colaboración para o apoio en labores de comunicación na área de imaxe.
Consulte a documentación no seguinte ligazón

[Xa resolta] PROF-ESP-2022 Convocatoria dun proceso selectivo  para a contratación de persoal docente de español como lingua estranxeira (ELE) e constitución da correspondente lista de agarda. Consulte a documentación no seguinte ligazón

[Xa resolta] Aux-Adm-2022 Proceso selectivo para a contratación temporal por circunstancias da produción dun/dunha auxiliar administrativo/a de oficina. Consulte a documentación no seguinte  ligazón

[Xa resolta] Xaneiro 2022 convocatoria para a contratación temporal por substitución de persoa traballadora. Consulte a documentación no seguinte ligazón

[Xa resolta] Xullo 2021 Convocatoria de 1 bolsa de colaboración para o apoio en labores de comunicación na área de imaxe. Consulte a documentación no seguinte ligazón

[Xa resolta] COM 2021 Convocatoria de 1 bolsa de colaboración para o apoio en labores de comunicación e difusión de actividades. Consulte a documentación no seguinte ligazón

[Xa resolta] Imaxe-2021  Proceso selectivo para a contratación temporal dun/dunha técnico/a en deseño gráfico. Consulte a documentación no seguinte ligazón

[Xa resolta] Aux-Adm-2021 Proceso selectivo para a contratación temporal dun/ha Auxiliar Administrativo/a de Oficina. Consulte a documentación no seguinte ligazón

[Xa resolta] PROF-ESP-2020 Convocatoria dun proceso selectivo para a constitución da lista de Agarda vixente para contratacións temporais de profesorado español. Consulte a documentación no seguinte ligazón

[Xa resolta] PROF-INGLÉS-2020 Convocatoria dun proceso selectivo para a constitución da lista de Agarda vixente para contratacións temporais de profesorado de lingua inglesa. Consulte a documentación no seguinte ligazón

[Xa resolta] COM 2020 Convocatoria de 1 bolsa de colaboración para o apoio en labores de comunicación e difusión de actividades. Consulte a documentación no seguinte ligazón

[Xa resolta] Convocatoria de 1 bolsa de colaboración para o apoio en labores de comunicación na área de imaxe. Consulte a documentación no seguinte ligazón

[Xa resolta] Aux-Adm-2020 Proceso selectivo para a contratación temporal dun/ha Auxiliar Administrativo/a de Oficina. Consulte a documentación no seguinte ligazón

[Xa resolta] PROF-ESP-SET-2019 Convocatoria dun proceso selectivo para a ampliaición da lista de Agarda vixente para contratacións temporais de profesorado español. Consulte a documentación no seguinte ligazón

[Xa resolta] Convocatoria de 1 bolsa de colaboración para o apoio en labores de comunicación na área de imaxe. Consulte a documentación no seguinte ligazón

[Xa resolta] COM 2019 Convocatoria de 1 bolsa de colaboración para o apoio en labores de comunicación e difusión de actividades. Consulte a documentación no seguinte ligazón

[Xa resolta] CdL 2019 Convocatoria de 1 bolsa de colaboración para o apoio en tarefas académicas na área  inglés do Centro de Linguas. Consulte a documentación no seguinte ligazón

[Xa resolta] Aux-Adm-2019 Proceso selectivo para a contratación temporal dun/ha Auxiliar Administrativo/a de Oficina. Consulte a documentación no seguinte ligazón

[Xa resolta] PROF-ESP-2019 Convocatoria dun proceso selectivo para a ampliaición da lista de Agarda vixente para contratacións temporais de profesorado español. Consulte a documentación no seguinte enlace

[Xa resolta] CF-2018. Convocatoria para a contratación temporal dun técnico informático para o apoio á Cátedra Fenosa, orientada a actividades no ámbito do medio ambiente e o desenvolvemento sostible. Consulte a documentación no seguinte enlace

[Xa resolta] COM 2018 Convocatoria de 2 bolsas de colaboración para o apoio en labores de comunicación e difusión de actividades. Consulte a documentación no seguinte enlace

[Xa resolta] Convocatoria de 1 bolsa de colaboración para o apoio en labores de comunicación na área de imaxe. Consulte a documentación no seguinte enlace

[Xa resolta] PROF-GAL-2018 Convocatoria dun proceso selectivo para a constitución dunha lista de Agarda para contratacións temporais de profesorado galego. Consulte a documentación no seguinte enlace

[Xa resolta] PROF-INGLÉS-2017 Convocatoria dun proceso selectivo para a ampliación da lista de Agarda vixente para contratacións temporais de profesorado de lingua inglesa. Consulte a documentación no seguinte enlace

[Xa resolta] 2018.  Convocatoria de 1 bolsa de colaboración para o apoio en labores de comunicación na área de imaxe. Consulte a documentación no seguinte enlace

[Xa resolta] PROF-COR-2017 Convocatoria dun proceso selectivo para a constitución dunha lista de Agarda para Contratacións temporais de profesorado de lingua coreana. Consulte a documentación no seguinte enlace

[Xa resolta] COM-2017  Convocatoria de 2 bolsas de colaboración para o apoio en labores de comunicación  e difusión de actividades. Consulte a documentación no seguinte enlace

[Xa resolta] PROF-PORT-2017. Convocatoria dun proceso selectivo para a constitución dunha lista de Agarda para Contratacións temporais de profesorado de lingua portuguesa. Consulte a documentación no seguinte enlace.

[Xa resolta] 2017.  Convocatoria de 1 bolsa de colaboración para o apoio en labores de comunicación na área de imaxe. Consulte a documentación no seguinte enlace

[Xa resolta] 2016. Convocatoria de 2 bolsas de colaboración para o apoio en labores de comunicación e difusión de actividades. Consulte a documentación no seguinte enlace

[Xa resolta] COM-2015. Convocatoria dun proceso selectivo dunha  praza de Técnico/a en Deseño Gráfico. Consulte a documentación no seguinte enlace

[Xa resolta] 2015. Convocatoria de 2 bolsas de colaboración para o apoio en labores de comunicación e difusión de actividades. Consulte a documentación no seguinte enlace

[Xa resolta] PROF-ING-2014. Convocatoria dun proceso selectivo de profesorado de inglés. Consulte a documentación no seguinte enlace.

[Xa resolta] PROF-AL-2014. Convocatoria dun proceso selectivo de profesorado de alemán. Consulte a documentación no seguinte enlace.

[Xa resolta] PROF-ES-2014-2. Convocatoria dun proceso selectivo de profesorado de español. Consulte a documentación no seguinte enlace.

[Xa resolta] PROF-FR-2014. Convocatoria dun proceso selectivo de profesorado de francés. Consulte a documentación no seguinte enlace.

[Xa resolta] PROF-VLING-2014. Convocatoria dun proceso selectivo de profesorado de varias linguas. Consulte a documentación no seguinte enlace.