Asociacións empresariais

Confederación de Empresarios de Galicia: http://www.ceg.es/ 

Consello Galego de Cámaras de Comercio: http://www.camarasgalicia.com/

AJE GALICIA: https://www.ajegalicia.com/

Cículo de empresarios de Galicia- Club Financieiro de Vigo: http://circulo.gal/

Asociación de empresarias de Galicia: https://empresariasgalicia.com/

BIOGA: Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (BIOGA) https://www.bioga.org/

CEAGA: Fundación do Clúster de Empresas de Automoción de Galicia (CEAGA) https://www.ceaga.com/

Clúster TIC de Galicia: das empresas e dos agentes do sector das TICs en Galicia https://www.clusterticgalicia.com/

Polo aeroespacial de Galicia: para proxectos de base tecnolóxica no campo dos vehículos aéreos non tripulados https://www.civiluavsinitiative.com/