Estudos e informes

Documento que nos achega unha visión global pero tamén detallada das prácticas en empresas por parte do alumnado da Universidade de Vigo: por sector de actividade, por ámbito de estudos e unha comparativa de varios cursos académicos.