Axudas e premios a emprendedores

Ipyme (Dirección Xeral de Industria e da PEME):

Xunta de Galicia: 

  • Guía de procedementos e servizos.
  • Axudas para o apoio ao emprendemento.
  • Axudas para autónomos: oficina virtual do autónomo.
  • Axudas á investigación e a innovación.
  • Axudas a cooperativas e sociedades laborais.
  • Axudas a iniciativas locais de emprego( ILES).
  • Subvencións para o apoio do emprendemento feminino: Emega 2020.

IGAPE:

Axencia Galega de Innovación (GAIN)

Microcréditos para emprendedores

Centro para o desenvolvemento tecnolóxico industrial( CDTI)  

  • Axudas da iniciativa NEOTEC para a creación e a consolidación de ebts en España.

Cámara de Comercio

  • Axudas para a creación de empresas.

Unión Europea:

  • Programa “Horizonte 2020”: Financiamento de proxectos de investigación e innovación.

Premios ao emprendemento