Material de emprendemento

A Fundación Universidade de Vigo conta cun repositorio de documentos de elaboración propia dispoñible para consulta de todas aquelas persoas interesadas no mundo do emprendemento.

Por outra banda, incluímos unha listaxe con enlaces, fontes e recursos da web, relacionados coa creación de empresas e que consideramos de interese para o emprendedor.

Formación online

Aquí podes atopar formación online facilitada polo portal Web-TV da Universidade de Vigo: tv.uvigo.es.

Documentos

1.    Modelos de Plan de empresa: O plan de empresa é a “tarxeta de visita” do emprendedor no que se describe en detalle como se van acadar os obxectivos do seu novo negocio.

1.1 Business Model Canvas.

1.2 Modelo Plan de Empresa FUVI.

1.3 Plan económico financeiro

1.3.1 Resumo do Plan económico financeiro.

1.3.2 Viable 2020 Emprendedores Igape.

1.3.3 Viable 2020 Emprendedores Igape – Manual do usuario.

1.4   Presentación en público do Plan de negocio.

2.    Aspectos legais: O cumprimento da legalidade vixente é fundamental para a correcta constitución e desenvolvemento da iniciativa empresarial. Para elixir a forma máis axeitada a cada caso, incluímos un resumo das formas xurídicas e dos trámites necesario para poder iniciar a actividade empresarial.

2.1  Formas xurídicas de empresas.

 2.1.1 Elección das formas xurídicas.

2.2  Trámites de constitución.

2.2.1 Trámites Constitución dunha empresa.

2.2.2 Trámites para a posta en marcha.

2.2.3 Puntos Atención ó Emprendedor -PAE Públicos Pontevedra e Ourense.

2.2.4 Sede electrónica OEPM.

2.2.5 Marcas e Nomes Comerciais OEPM.

2.2.6 Manual de Rexistro Telemático de Marca Comercial OEPM.

3.    Documentos programa IEBTs (Iniciativas de emprego de base tecnolóxica) da Xunta de Galicia: Documentación para realizar a solicitude para cualificación coma iniciativa de emprego innovadora da Xunta de Galicia.

3.1 Cualificación de IEBTs TR340D. Web da Xunta de Galicia.

3.2 Resumo do procedemento de cualificación de IEBTs.

3.3 Plan de empresa-Modelo de presentación.

3.4 Plan económico-financeiro.

3.5 Anexo para a solicitude de subvención.

3.6  Normativa IEBT -Cualificación IEBT.

3.7  Resumo do programa de incentivos ás IEBTs da convocatoria 2021.

3.8  Orde de axudas de IEBTS-2021.

4.      Materiais de emprendemento

4.1 Manuais e guías para emprendedores do IGAPE.

4.2 Manuais para a creación de empresas do CIRCE e  ferramentas útiles para os emprendedores.

4.3 Manual de técnicas comerciais para tecnólogos do Ministerio de Industria: de utilidade para promotores de Iebts.

4.4 Manual de Frascati de innovación da OECD.

4.5 Manual de Oslo de innovación resumo da UNED.

4.6  Canvas para a idea empresarial de Alta Innovación Institute para Startup Grind.

4.7  Plantillas con todos os lenzos de modelos de negocio.

4.8 Estudio GEM cos datos do emprendemento en Galicia.

4.9 Estudio GEM cos datos do emprendemento en España.

4.10 Libro verde do espírito empresarial en Europa.