Author: fuvi

IMAXE-2023 Ampliación de prazo +Convocatoria de 1 bolsa de colaboración para o apoio en labores de comunicación na área de imaxe. 23-08-2023

Convocatoria de 1 bolsa de colaboración para a formación complementaria do estudantado da Universidade de Vigo na Fundación Universidade de Vigo para o apoio en labores de comunicación na área de imaxe (23-08-2023)

Ampliación de prazo presentación: ata  27 de setembro de 2023.

Perfil da bolsa: Estudante de Publicidade e Relacións Públicas ou Belas Artes, incluído aquel que estea realizando o proxecto de fin de grao; alumnado de mestrado sempre que teñan relación cos contidos da bolsa. (No caso do grao deberán ter superados o 50% dos créditos)

Contido do plan formativo: Apoio nas tarefas da Área de Imaxe: xestión da identidade corporativa gráfica, deseño de material para a promoción de eventos (carteis, folletos, pantallas, presentacións, banners, adaptacións para RRSS…) e maquetación de documentos, entre outros.

Duración da bolsa: A bolsa terá unha duración de 6 meses, prorrogable por un máximo de 4 meses. O número de horas de colaboración será de 25 horas semanais.
Horario: 5 horas diarias, en horario de mañá.

Dotación: 550 € brutos ao mes.

Ampliación de prazo presentación: ata  27 de setembro de 2023.

Correo electrónico: fundacion@fundacionuvigo.es

 

Consulte a documentación no seguinte ligazón

DUVI

Neste xornal electrónico podes atopar a información diaria sobre a Universidade de Vigo.

Listaxe de convenios

Listaxe de convenios que a UVigo ten asinado con empresas e entidades para a realización de prácticas académicas.  Ver listaxe

Estatutos da FUVI

Estes son os Estatutos da Fundación Universidade de Vigo polos que se rexe a composición do Padroado:

1. Os Patronos poden  ser de dúas clases: Natos e Honoríficos.

a) Patróns ou patroas natos:

1- Reitor ou reitora da Universidade de Vigo

2- Catro membros do equipo reitoral, designados polo reitor/a

3- Secretario ou secretaria xeral da Universidade de Vigo

4- Xerente ou xerenta da Universidade de Vigo

5- Presidente ou presidenta do Consello Social

[…]

3. O reitor ou reitora desempeñará a presidencia do padroado e da Fuvi; o presidente/a do Consello Social, a vicepresidencia do padroado; e o secretario/a xeral da Universidade de Vigo será o secretario/a do padroado.