Author: fuvi

XOVES EMPREGABLES 2022 – OBRADOIROS PRESENCIAIS

Obradoiros Presenciais: Inscrición preme aquí

 • Ferramentas de busca de emprego en inglés:  Hora: 16:00-19:30
  • 19 de outubro (campus Ourense)
  • 02 de novembro (campus Pontevedra)

Imparte: Jeffrey Beasley. Docente do Centro de Linguas da Universidade de Vigo

Profesional invitada:  Katchina Shiluwa. Co-fundadora de TOTUS CONSULTING. Namibia

 • Traballar xuntos para crear equipo : Hora: 15:30-19:30
   • 20 de outubro (campus Vigo)
   • 27 de outubro (campus Pontevedra)

Imparte: David Pereiro. Responsable de VIRADA en ALGALIA

 

Ciclo de conferencias ONLINE :  Inscrición preme aqui

Hora: 15:00-17:00

 • 3 novembro. Para encontrar traballo é mellor ter chispa que sobresaínte Imparte: Elena Huerga. Coach de desarrollo profesional.
 • 10 de novembro. Cómo vender a túa candidatura para conquistar aos reclutadores máis exixentes Imparte: Elena Huerga. Coach de desarrollo profesional.
 • 17 de novembro. Profesións emerxentes Imparten: Varios profesionais

 

DUVI

Neste xornal electrónico podes atopar a información diaria sobre a Universidade de Vigo.

Listaxe de convenios

Listaxe de convenios que a UVigo ten asinado con empresas e entidades para a realización de prácticas académicas.  Ver listaxe

Estatutos da FUVI

Estes son os Estatutos da Fundación Universidade de Vigo polos que se rexe a composición do Padroado:

1. Os Patronos poden  ser de dúas clases: Natos e Honoríficos.

a) Patróns ou patroas natos:

1- Reitor ou reitora da Universidade de Vigo

2- Catro membros do equipo reitoral, designados polo reitor/a

3- Secretario ou secretaria xeral da Universidade de Vigo

4- Xerente ou xerenta da Universidade de Vigo

5- Presidente ou presidenta do Consello Social

[…]

3. O reitor ou reitora desempeñará a presidencia do padroado e da Fuvi; o presidente/a do Consello Social, a vicepresidencia do padroado; e o secretario/a xeral da Universidade de Vigo será o secretario/a do padroado.