FAQ Empresas

Cales son as obrigas da empresa?

A empresa debe designar un titor especialista na súa área que supervisará o traballo do/a alumno/a, que en todos os casos realizará tarefas de apoio. Á finalización da práctica deberá cumprimentar un informe da mesma.

Hai que dar de alta aos alumnos/as na Seguridade Social?

Todas as prácticas remuneradas obrigan a entidades e empresas a dar de alta ao alumnado na Seguridade Social. As prácticas curriculares dan dereito a unha bonificación nas cotas da S.S. As prácticas extracurriculares, non.